Home >Opleidingen > Basiskennis OOO

Basiskennis OOO

Basiskennis OOO
Gezien de opkomende belangstelling voor WO-2 archeologie en de toenemende verwevenheid tussen uitvoering archeologisch veldonderzoek in combinatie met explosievenonderzoek hebben wij besloten een basiscursus OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten) op het programma te zetten.

Om veilig en verantwoord te kunnen werken in een gebied waar explosieven aangetroffen kunnen worden, dien je te voldoen aan de eindtermen Basiskennis OOO zoals gesteld in het Certificatieschema Opsporen Ontlofbare Oorlogsresten (CS-OOO).

Het betreft een cursus waarin basiskennis over explosieve stoffen, gevaren van OO, hoofdsoorten van OO en het wettelijk kader betreffende OOO-projecten in Nederland aan bod komen. De leerstof is gestructureerd volgens de eindtermen uit het CS-OOO voor het behalen van het certificaat Basiskennis OOO. Het betreft een eendaagse cursus. Aansluitend aan de cursus zal het examen plaatsvinden. Wanneer voor het examen een voldoende resultaat wordt behaald, zal het certificaat ‘Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’ worden verstrekt.

Het certificaat 'Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten' is 3 jaar geldig.


Meer informatie over PASTA of de opleidingen?
Neem dan contact op met Amber Janssen, zij is bereikbaar via het telefoonnummer 013-5132815 of per e-mail amber@vriensarcheo.nl