Erg goed, in erfgoed
Home > Nieuws

Nieuws

Archeologisch onderzoek langs de N34!

Onderstaand een filmpje over het archeologisch onderzoek langs de N34! https://bit.ly/2W1Nd1E 

Lees meer

Project Specialistische kennisborging voortvarend van start

In 2018 is het project Specialistische kennisborging van start gegaan. Naast een onderzoek naar kennisborging in de erfgoedsector, heeft dit project als doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten. De erfgoedsector krijgt steeds meer te maken met bezuinigingen op de vaste formatie en met een toename van het aantal stagiaires, werkervaringsplaatsen en andere vormen van flexibilisering. Daarnaast nemen de komende jaren veel ervaren professionals afscheid. Er ontstaan grote uitdagingen op het gebied van kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met jonge...

Lees meer

Een nieuwe masterspecialisatie "Applied Archaeology"

De Saxion Hogeschool en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden gaan samen een nieuwe masterspecialisatie Applied Archaeology in het leven roepen. De specialisatie gaat op 1 september van start. Het volledige artikel is te vinden op: https://bit.ly/2U7ReQW

Lees meer

Archeologen speuren naar historische resten langs de N34!

Archeologen speuren naar historische resten langs de N34! Bekijk het filmpje via: https://bit.ly/2OXTsiK

Lees meer

"Welkom in de feeststand...!"

Zojuist zijn de 48e Reuvensdagen van start gegaan. Uiteraard is Vriens Archeo Flex weer aanwezig en dit jaar met een heuse feesstand. Het is namelijk nog een paar weken ons jubileumjaar en willen dit maximaal vieren. Bezoek ons daarom vandaag én morgen en celebrate met ons dat we al 20 jaar ERG GOED, IN ERFGOED zijn.  

Lees meer