Home >Opleidingen > VCA

VCA

Vriens Archeo Flex wil graag faciliterend optreden in deze en biedt daarom aan om bij interesse voor het volgen van de VCA training de aanmelding tegen een gereduceerd tarief te verzorgen.

Er wordt een onderscheid gemaakt in VCA Basis en VCA Vol training:

 • Een VCA Basis cursus is bedoeld voor werknemers die graag ingezet willen worden bij opdrachtgevers die het VCA Basis diploma verplicht stellen. Na afloop van de cursus weet u hoe u werkzaamheden veilig kunt uitvoeren en hoe u risico’s tot een minimum kunt beperken. 
 • Een VCA Vol cursus is veelal bedoeld voor leidinggevenden. Na deze training weet u hoe u werkzaamheden veilig kunt (laten) uitvoeren en hoe u medewerkers kunt motiveren om veilig en verantwoord te werken. 

Mocht u op dit moment nog geen leidinggevende/projectleiders rol hebben maar deze in de toekomst wel ambiëren, adviseren wij om gezien de geldigheidsduur van 10 jaar alvast de VCA Vol cursus te volgen.

De volgende onderwerpen worden in beide trainingen behandeld: 

 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen & etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap & gereedschapsmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De studiebelasting voor de VCA Basis cursus is, afhankelijk van de voorkennis, tussen de 12 en 20 uur.
De studiebelasting voor de VCA Vol cursus is, afhankelijk van de voorkennis, tussen de 15 en 25 uur. 

Kosten

 • De kosten voor de VCA Basis, inclusief examen, exclusief BTW zijn € 116,50 (inclusief € 15,00 administratiekosten).
 • De kosten voor de VCA Vol, inclusief examen, exclusief BTW zijn € 121,00 (inclusief € 15,00 administratiekosten).

Meer informatie over PASTA of de opleidingen?
Neem dan contact op met Amber Janssen, zij is bereikbaar via het telefoonnummer 013-5132815 of per e-mail amber@vriensarcheo.nl